Når du første gang skal finde ud af at modtage betalinger online, møder du et virvar af fagtermer, du formentlig aldrig har hørt før. Det forvirrer og forstyrrer unødvendigt. Derfor har vi lavet en liste over termer, som du altid kan slå op i og få en overordnet forklaring.

Klik på et ord i indholdsfortegnelsen for at læse ordforklaringen.


Mangler vi et ord?
Så send dit forslag til os på salg@epay.dk.

 

3D Secure

3D Secure er en sikkerhedsstandard, der er udviklet af Visa og MasterCard. Den kaldes også Verified by Visa eller MasterCard SecureCode.

Når du bruger 3D Secure, kommer der et ekstra trin i betalingsforløbet, hvor kortholderen skal identificere sig. I Danmark foregår det ved, at kortholder modtager en engangskode på sms, som skal indtastes, inden betalingen godkendes.

Læs mere om 3D Secure her.

 

Abonnementsbetaling

En forretning kan trække penge automatisk på en kundes kort, fx den 1. i hver måned – uden at kunden skal indtaste sine kortoplysninger. Det system kaldes under ét for abonnementsbetalinger (eller recurring payments på engelsk).

Det kan fx bruges til automatisk optankning eller til at gemme din kundes kort i din webshop, så du kan gøre checkoutforløbet nemmere. Din kunde skal naturligvis bekræfte, at du må gemme kortoplysningerne.

Bemærk, at du skal have en tilladelse til abonnementsbetalinger hos din indløser.

Du kan se en video om abonnementsbetalinger her eller læse meget mere om den tekniske opsætning af abonnementsbetalinger her.

 

Afviste betalinger

En afvist betaling er en betaling, der ikke er gennemført.

Der kan være mange grunde til, at en betaling ikke bliver gennemført. Fx kan det skyldes, at:

  • Kortholderen har lavet en fejl, fx indtastet forkert kortnummer.
  • Der ikke er dækning for beløbet på kortet.
  • Der er kommunikationsforstyrrelser

Du kan se alle afviste betalinger under Betalinger -> Afviste betalinger på din ePay-administration.

Her kan du også se fejlkoden, som betalingen er blevet afvist med. Den kan du slå op under Support for at få en yderligere beskrivelse.

 

Afregning

Afregning er den tid, der går fra, du hæver en betaling, til pengene går ind på din konto.

Det er din indløser, der bestemmer afregningstiden på de forskellige betalingskort. Du kan eventuelt forhandle med indløseren om at få hurtigere afregning.

Her er en vejledende oversigt over afregningstiden hos de forskellige indløsere.

 

API

Med vores API kan du behandle dine betalinger fra dit shopsystem uden at logge ind på ePay-administrationen.

API kaldes også for webservice eller remote interface.

Egentlig står API for Application Programming Interface og er en ”grænseflade”, der tillader to programmer at interagere med hinanden. Det kan bruges til at tilbyde tjenester fra ét system i et andet system.

Du kan bruge ePays API til at hæve betalinger fra din shop, oprette betalingsanmodninger eller automatisere abonnementsbetalinger.

 

Betalingsanmodning

En betalingsanmodning er en mail med et link, som åbner ePays betalingsvindue. Derfor kaldes betalingsanmodninger også ofte for betalingslinks.

Mailen med linket kan sendes direkte fra ePays administration eller fra dit eget mailsystem.

Du kan bruge betalingsanmodninger, hvis du skal opkræve et større beløb fra en kunde (fx hvis kunden efter bestilling vil købe flere produkter), eller hvis du har brug for at opkræve penge, uden at kunden skal gennemføre en betaling via din hjemmeside.

Læs mere om betalingsanmodninger her.

 

Betalingsgateway

En betalingsgateway leverer den side, hvor dine kunder indtaster deres kortoplysninger, og står for kommunikationen mellem din webshop og din indløser. Det svarer fuldstændigt til en dankortterminal i en fysisk forretning.

Betalingsgateways kaldes også for Payment Service Providers (eller blot PSP).

ePay er fx en betalingsgateway.

 

Betalingsmodul

Et betalingsmodul er et plugin til dit shopsystem, som du kan installere for at få ePay som betalingsløsning på din webshop. Det er nemt og hurtigt at installere, og det kræver ikke programmering at bruge ePays moduler.

ePay har betalingsmoduler til en lang række shopsystemer (fx Magento, PrestaShop, Shopify, osCommerce, SmartWeb, Shoporama, m.fl.), og vi har lavet udførlige installeringsvejledninger til hvert modul.

Du kan se alle modulerne her.

 

Betalingsvindue

Betalingsvinduet er det vindue, hvor kortholderen indtaster sine kortoplysninger ved køb online.

ePays betalingsvindue kan ses her (klik på ‘Start testbetaling’): http://www.epay.dk/eksempler/proev-epay-standard-betalingsvinduet.asp

Du kan integrere vinduet på din hjemmeside på flere måder, hvilket betyder, at vinduet vises forskelligt for kunden. I eksemplet ovenfor kan du ændre “Brug af vinduet” (der, hvor der står ‘Overlay’) og se, hvordan vinduet så vises.

 

Chargeback

En chargeback er, når banken fører beløbet tilbage fra forretningen til kortholderen på grund af fortrudt køb, ikke-levering eller mistanke om kortsvindel.

Hvis fx en kortholder opdager betalinger på sin konto, som hun ikke kan genkende, vil hun typisk kontakte sin bank for at få kortet spærret. Banken vil så føre beløbet tilbage til kortholderen og lave en indsigelsessag mod den webshop, hvor købet er foretaget.

Webshoppen skal erstatte bankens tab og risikerer faktisk også at betale et gebyr til banken for sagens omkostninger. Det er dog ikke altid, der bliver pålagt et indsigelsesgebyr.

Det betyder desværre, at webshoppen risikerer at miste både pengene og produktet, som er afsendt.

Indsigelsesordningen er lavet for at beskytte forbrugerne. Du kan læse mere om indsigelsesordningen på e-mærkets hjemmeside her.

Den eneste måde, du som webshopejer kan beskytte dig mod chargebacks, er at minimere risikoen for svindel ved at bruge 3D Secure eller antisvindel-produkter som fx Fraud Fighter.

 

Fakturabetaling

En fakturabetaling er en betaling, der er lavet via en fakturaløsning. Det vil sige, at kunden i stedet for at indtaste sine kortoplysninger blot indtaster sit navn og adresse. Så modtager kunden fakturaen sammen med produktet (hvis det er et fysisk produkt).

Det giver kunden stor tryghed af to årsager:
1. Sikkerheden er høj, da kunden ikke skal sende sine kortoplysninger over nettet.
2. Kunden betaler først, når varen er modtaget.

Fakturabetaling er især populært i Sverige, men vinder også så småt frem i Danmark.

Du kan tilbyde fakturabetaling gennem ePay ved at benytte Klarna eller ViaBill. Se mere om deres løsninger her.

 

Fejlkoder

Når en betaling afvises, kan du se en fejlkode under Betalinger -> Afviste betalinger på din ePay-administration.

Fejlkoden fortæller, hvorfor betalingen blev afvist. Det kan fx være at kortholder har tastet kortnummeret forkert, eller at der ikke er dækning for beløbet på kortet.

Du kan se en oversigt over alle fejlkoder under Support på din ePay-administration.

Bemærk, at fejlkoder fra ePay vises under Systemfejlkoder og fejlkoder fra din indløser vises under Fejlkoder PBS. Hvis fejlkoden kommer fra din indløser, er det dem, du skal kontakte for at høre årsagen til, at betalingen afvises.

 

Forretningsnummer

Et forretningsnummer er et unikt kundenummer på aftalen mellem din forretning og din indløser. Det er indløseren, som giver dig dit forretningsnummer, når du laver en aftale med indløseren.

Dit forretningsnummer står på din indløsningsaftale og kan også findes på din ePay-administration under Indstillinger -> Betalingssystemet.

Forretningsnummeret kaldes også for et indløsningsnummer, aftalenummer, kundenummer, merchant number eller terminaloperatør-forretningsnummer.

 

Fraud Fighter

Fraud Fighter er et sikkerhedsprodukt, der overvåger dine betalinger og advarer dig, hvis der er en mistænkelig betaling på din webshop.

Du kan selv definere de regler, som styrer Fraud Fighter, og på den måde bestemme, hvor højt sikkerhedsniveauet skal være.

Se en grundig beskrivelse af Fraud Fighter her.

 

Indløser

En indløser er en bank, som godkender din forretning til at modtage et givent betalingskort (fx MasterCard). Den godkendelse kaldes en indløsningsaftale.

Det er også indløseren, der overfører pengene fra din kundes konto til din konto.

Din betalingsgateway står for kommunikationen mellem din indløser og din hjemmeside. Du kan se en længere beskrivelse af forskellene på en betalingsgateway og en indløser her.

Klik her for at se en liste over de indløsere, ePay samarbejder med.

 

Indløsningsaftale

En indløsningsaftale er aftalen mellem din forretning og din indløser. Aftalen giver dig lov til at modtage visse betalingskort.

Du kan finde dit forretningsnummer, dine gebyrtakster og dine afregningstider på din indløsningsaftale.

Når du har fået din indløsningsaftale, skal du sende den til ePay. Så aktiverer vi aftalen på din ePay-konto, og du er klar til at modtage betalinger.

En indløsningsaftale kaldes også for en merchant agreement.

 

Indløsningsnummer

Se Forretningsnummer.

 

Instant capture

Du kan bede ePays system om at hæve betalingen, så snart den bliver gennemført i din shop. Dermed slipper du for at hæve den manuelt.

For at hæve betalingen med det samme skal du sætte parameteren instantcapture til 1, når du kalder ePays betalingsvindue.

Bemærk, at du ifølge markedsføringsloven først må hæve pengene, når varen afleveres til din kunde (eller en tredjepart – fx postvæsenet). Det betyder, at du kun må bruge instant capture, hvis du sælger en vare, som køberen modtager med det samme, fx downloads.

 

Kom i gang-guide

Vi har lavet en guide, der viser, hvordan du kommer i gang med at tage imod betalinger online. Klik her for at se vores Kom i gang-guide.

 

Kortgebyr

Hver gang du modtager en betaling, skal du betale et gebyr til din indløser.

Gebyrets størrelse afhænger af din aftale med indløseren. Du kan se dine gebyrtakster under Indstillinger -> Betalingskort/gebyrer på din ePay-administration, hvis du allerede har en indløsningsaftale.

Hvis du ikke har en indløsningsaftale endnu, anbefaler vi, at du kontakter et par indløsere for at høre, hvad de kan tilbyde. Læs mere om valget af indløser her.

Du kan lægge gebyret over på din kunde, hvis du ikke selv vil betale det. Det styrer du fra din ePay-administration under Indstillinger -> Betalingsvinduet. Husk dog, at uventede ekstraudgifter er en af de hyppigste årsager til at webshopkunder afbryder deres køb.

 

Kreditering

Når en betaling krediteres, så betales beløbet (eller en del af det) tilbage til kunden. Det kan fx være at kunden har fortrudt købet og sendt varen retur. I så fald skal du kreditere det fulde beløb.

Du kan kreditere en betaling gennem API eller fra din ePay-administration under Betalinger -> Hævede betalinger. Find betalingen, og klik på ’Info’ i højre side. På siden, der åbner, skal du scrolle ned til feltet ’Kreditér beløb’. Du kan ændre beløbet i feltet, hvis du kun vil refundere en del af beløbet.

 

MD5

MD5 er form for kryptering, der beskytter din forretning mod datamanipulation.

Din MD5-nøgle er et kodeord, som du helt selv bestemmer. Du skal indtaste det i din ePay-administration under Indstillinger -> Betalingssystemet og i din kode/shopløsning.

Hvis du bruger et af vores betalingsmoduler, skal du skrive din MD5-nøgle under indstillingerne til modulet (og i din ePay-administration). Du finder flere oplysninger om aktivering af MD5 i vejledningen til dit modul – find det på listen over moduler her.

Hvis du selv har kodet integrationen, skal du tilføje parameteren hash, der hvor du kalder betalingsvinduet (og skrive din MD5-nøgle i din ePay-administration). Så bliver der lavet et stempel, som består af værdien af alle parametre, du sender til ePay samt din hemmelige MD5-nøgle. Du skal skrive værdierne i den rækkefølge, som parametrene sendes.

Læs mere om opsætningen af MD5 og se kodeeksempler her.

 

Merchant number

Se Forretningsnummer.

 

MOTO

MOTO står for ”Mail Order/Telephone Order”. Betegnelsen dækker over betalinger, hvor du modtager kortoplysningerne over telefon eller ved katalogsalg.

Du kan lave MOTO-betalinger gennem ePay ved at bruge WebPay-terminalen.

 

Multi-indløser

Du kan lave aftaler med flere indløsere, hvis du fx vil indløse alle Dankort og danskudstedte MasterCard gennem Nets/Teller og alle andre betalingskort gennem Elavon.

Det kalder vi for multi-indløser.

Med multi-indløser kan du typisk opnå hurtigere afregning og bedre gebyrtakster.

Du aftaler med os, hvilken indløser der skal indløse de enkelte kort.

Bemærk, at multi-indløser kræver et Business-abonnement hos ePay.

 

Open source-løsning

En open source-løsning er et gratis system, som du kan bruge til at ”bygge” din webshop på. Vores betalingsmoduler er lavet til de forskellige open source-løsninger.

Open source-løsninger er fx Magento, Prestashop eller WordPress.

 

Ordrenummer

Når en betaling gennemføres, får den et ordrenummer eller ordre-ID i dit shopsystem. Det er din reference til betalingen.

Du kan se ordrenummeret på hver betaling i din ePay-administration.

 

PCI

PCI er en international sikkerhedsstandard, som skal beskytte kortholdere over hele verden. PCI står for Payment Card Industry, mens selve sikkerhedsstandarden hedder PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard. Når der snakkes om PCI, er det ofte PCI DSS, der menes.

ePay er godkendt på det højeste sikkerhedsniveau ved PCI.

Du kan læse en introduktion til PCI her: http://kraes.e-conomic.dk/pci/

 

Split payment

Du kan dele en betaling op i flere transaktioner og hæve mindre dele af beløbet ét ad gangen. Det kaldes split payment eller delhævning.

Det er nyttigt, hvis du fx skal sende varerne på en ordre enkeltvis.

Bemærk, at der kan være forskellige regler og muligheder for split payment alt efter din indløser.

 

Testkonto

Du kan få en testkonto ved ePay, så du kan gennemføre testbetalinger i din webshop og se, hvordan det hele virker med ePay.

Testkontoen er gratis, og du kan bruge den, så længe du vil. Brug testoplysningerne og følg vejledningen under Support -> Test-oplysninger på din ePay-administration for at teste.

Vi har lavet testkonto-systemet, for at du kan se, hvordan det hele virker, inden du vælger ePay. Det synes vi egentlig, er mest fair.

Klik her for at få en gratis testkonto.

 

Transaktionsnummer

Et transaktionsnummer eller transaktions-ID er et unikt nummer, som alle betalinger får i ePays system.

Forretningen, indløseren og kortholder kan se transaktionsnummeret i deres system eller på kvitteringen.

 

Valutakode

Alle valutaer har et trecifret nummer og en landekode, der kan identificere dem. Fx har Danske kroner koden DKK og nummeret 208, mens amerikanske dollars har USD og 840.

Vores valutakoder følger ISO 4217-standarden.

 

WebPay

WebPay er en online terminal, som du kan åbne fra ePay-administrationen eller din computer.

WebPay bruges til at gennemføre betalinger, hvor kortoplysningerne er modtaget på en anden måde end gennem en hjemmeside – fx over telefon eller mundtligt.

Du indtaster blot kunde- og kortoplysninger i WebPay og gennemfører betalingen. Det kan bruges til fx messer eller katalogsalg.

Hent WebPay gratis her.

 

Webservice

Se API.