Når vi handler på nettet har vi brug for at vide, at vi kan stole på dem, vi handler med. Ingen har lyst til at blive snydt, og det er derfor vigtigt, at du får dine besøgende til at føle sig trygge, når de besøger din webshop, og kan være afgørende for, om du ender med et salg eller ej. 

En ny undersøgelse foretaget af analyseinstitut YouGov* peger på, at der især er tre ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil vinde dine besøgendes tillid.

 1. Informér om levering og returregler

Levering af varen er (sjovt nok) en central del af e-handelskøbet. Derfor er din evne til at kommunikere klart om leverings- og returregler vigtig – måske endda vigtigere end du umiddelbart tror. I undersøgelsen svarer nemlig hele 69 procent af de adspurgte, at tydelige leverings- og returregler har betydning for, om de har tillid til en webshop.

Det er derfor vigtigt, at oplysninger om leveringsmuligheder og bytte/returnering præsenteres tydeligt på din webshop – og endnu bedre tidligt i købsprocessen. Det vil bidrage til at skabe større gennemsigtighed, og din webshop vil fremstå mere troværdig.

 2. Angiv tydelig kontaktinformation

Det er vigtig med tydelig kontaktinformation. I hvert fald hvis du spørger 62 procent af de adspurgte, der deltog i undersøgelsen.

Det skal være nemt for dine besøgende at få fat på dig, så sørg for, at kontaktinformation som telefonnummer, mailadresse eller adresse er placeret tydeligt, for eksempel i bunden af alle sider og på en selvstændig kontaktside.

 3. Vis positive kundeanmeldelser

Om du hader eller elsker, eller elsker at hade kundeanmeldelser, så er det ikke til at komme udenom, at andre kunders meninger har betydning for, om de får tillid til en webshop (og her må vi nok påpege, at de positive virker væsentlig bedre end de negative 😉 ). I undersøgelsen giver 45 procent af de adspurgte udtryk for, at positive kundeanmeldelser medvirker til at skabe tillid. For én ting er at skrive, at du har en god kundeservice, men anden ting er, hvis dine kunder rent faktisk kan give dig belæg for det.

Så få de bedste kundeanmeldelser smækket op på din webshop – og lad dine kunder ’do the talking’.

 

Så alt i alt, hvis din webshop klart angiver leverings- og returregler, har tydeligt kontaktinformation samt positive kundeanmeldelser – så er du altså godt på vej til at vinde dine besøgendes tillid.

 

*Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af 1017 Cawi-interview med danskere i alderen 18 til 74 år i perioden 13.-14. januar 2016.