Du kan bruge ePay på lige så mange webshops, du vil. Vær dog opmærksom på, at du skal have en ny indløsningsaftale, hvis du åbner en webshop mere.

Det er nemt at få flere webshops på din ePay-konto. Du skal faktisk bare give os besked, så åbner vi op for flere domæner på din konto.

Du skal dog huske, at din nye webshop også skal godkendes til at tage imod betalingskort af en indløser.

Som udgangspunkt skal hver forretning nemlig have sin egen indløsningsaftale. Derfor er det en god idé at kontakte din nuværende indløser for at høre, hvad de kræver i forbindelse med, du åbner en webshop mere.

 

Sådan får du et domæne mere hos ePay

Domæner og betalingsvinduer er koblet sammen i ePays system. Hvis du køber et ekstra domæne, følger der er et betalingsvindue med, så du kan tilpasse vinduets udseende til det nye domæne.

Et ekstra domæne/betalingsvindue koster DKK 49 om måneden.

Når du vil have et domæne mere på din ePay-konto, skal du blot skrive en mail til os på support@epay.dk og bekræfte prisen på DKK 49 om måneden. Det skyldes, at vi skal have en skriftlig bekræftelse, inden vi kan tilføje nye domæner.

Så snart det ekstra domæne er koblet på din konto, kan du rette i dets udseende og indstillinger under Indstillinger -> Betalingsvinduet på din ePay-administration.

Har du spørgsmål, så kontakt os eller skriv en kommentar nedenfor.