Når en betaling afvises i din webshop, får du en fejlkode, som fortæller, hvorfor betalingen ikke gik igennem. Du kan finde den præcise årsag til afvisningen på listen over fejlkoder i din ePay-administration.

Du har sikkert oplevet, at betalinger bliver afvist i din webshop. Selvom det kan være frustrerende, er der oftest en forklaring bag. For at finde frem til den årsag skal du bruge den fejlkode, der vises sammen med den afviste betaling.

Først skal vi kigge nærmere på, hvad en afvist betaling er.

 

Hvad er en afvist betaling?

En afvist betaling er faktisk ikke en betaling, men et forsøg på at lave en betaling. Det er altså en betaling, der ikke er gennemført, fordi systemet afviser betalingen.

Det kan der være flere grunde til. Her er nogle af de hyppigste årsager:

  • Kunden har indtastet et forkert kortnummer (det sker oftere, end du tror)
  • Der er ikke dækning på kortet
  • Kortet er udløbet
  • Forretningen har ikke en aftale til korttypen

Hvis kunden ikke indtaster det rigtigt kortnummer, eller beløbet ikke er tilgængeligt på kortet, kan betalingen af gode grunde ikke gennemføres. Betalingen bliver afvist, og kunden må forsøge igen – fx med et andet betalingskort.

Du kan se alle afviste betalinger i din ePay-administration under Betalinger -> Afviste betalinger. Her kan du også se en fejlkode for afvisningen.

 

Hvad betyder fejlkoden?

Du kan slå alle fejlkoder op og se fejlbeskrivelsen under menupunktet Support på din ePay-administration.

Her er der to lister med fejlkoder: Fejlkoder fra PBS og Systemfejlkoder.

Fejlkoder fra PBS
Her finder du alle de fejlkoder, som kommer fra din indløser – trods det forældede navn. Det er fx indløseren, som kontrollerer, at kortet er gyldigt, og at der er dækning for beløbet. Hvis der er noget galt med kortet eller kortnummeret, er det derfor indløseren, der afviser betalingen.

Får du vist en fejlkode uden en brugbar fejlbeskrivelse, skal du kontakte din indløser og høre, hvorfor betalingen bliver afvist.

Systemfejlkoder
Her finder du alle fejlkoder, som kommer fra ePay. Vi har forsøgt at gøre vores fejlbeskrivelser så forståelige og anvendelige som muligt. Hvis du har spørgsmål til en fejlkode, så kontakt os på e-mail eller telefon.

 

Hvorfor viser I ikke fejlkoder til kortholderen?

Vi viser ikke fejlkoder til kortholderen af den simple årsag, at oplysningerne kan misbruges af folk, der ikke har rent mel i posen.